torsdag 17. januar 2008

10 ting du kan bruke DNA'et ditt til

Inspirert av den nyeste utviklingen innen håpløs og skammelig bruk av (DNA-)teknologi følger denne blogposten om DNA-testing fra bakvendtland/fremtiden.

Bortsett fra sitt åpenbare og nyttige, bruk innenfor medisinsk behandling og diagnostikk, så er det etterhvert svært mye, mer eller mindre seriøst, du kan bruke DNA'et ditt til. Felles for disse anvendelsene er at de kun krever en prøve fra innsiden av munnhulen. Denne prøven tar du ved å gni/skrape en q-tip-lignende pensel på innsiden av kinnene (dine egne eller et av dine husdyr) før du sender den til et av firmaene nedenfor. Nytteverdien varierer fra svært liten til lite dokumentert, men informasjon er kanskje interessant uansett ? Vi lever jo i informasjonens tidsalder....

Listen er uprioritert og usortert.

1. Håravfall - Her kan man sjekke om man er disponert for tidlig håravfall. Kommentar er vel egentlig overflødig, men likevel: hvis man er disponert så mister man håret, og dersom man ikke er disponert så mister man likevel håret (da av grunner utover genetikk), - og uansett så er det ikke stort å gjøre med saken.... - håret svinner ubønnhørlig hen.

2. Hundemat - Tro det eller ei, men her kan du bestille hundemat som er spesialtilpasset akkurat din hund. Igjen er det utfordrende å kommentere seriøst på noe slikt, men gudene vet, kanskje blir hunden din lykkeligere, sunnere og gammel dersom du bruker denne tjenesten. Jeg personlig tror mer på mye mosjon og fornuftig kosthold for hund og eier, som resept.

3. Din egen diett. Det finnes faktisk flere firmaer som mener at en genetisk test kan hjelpe deg å velge den livsstilen som er best for akkurat deg. Her og her kan du teste gener som påstås å hjelpe deg med å velge bort visse matvaner og fremheve visse andre. Her kan du i tillegg bestille en egen juice (og her et kosttilskudd) som er tilpasset deg og bare deg. Nå er jeg av den overbevisning at de fleste av oss har en formening om hva vi tåler og ikke tåler, dessuten vet vi alle at vi skal spise sunt og trene nok, - og dette er nok mistenkelig likt de rådene du kommer til å få fra disse firmaene etter å ha kjøpt testene deres. I minst et av tilfellene nevnt over inngår endel av (eller alle) de genene som også er nevnt under punktene "kosmetikk" og "aldring", - noe som forteller oss at testene er altfor generelle til å gi spesifikk personlig informasjon om en enkelt av disse emnene.

4. Personlig genskanning er den nye hypen i USA (og Island). Tre firmaer (23andMe, Navigenics og DeCodeMe) slåss om å få flest kunder som vil skanne hele genomet sitt (det vil si alle genene). Noen av de markørene som analyseres har vitenskapelig anerkjente sykdomsrisikoer knyttet til seg, andre har mer tvilsom assosiasjon til sykdom og helse (antagligvis inkludert de som er nevnt under punktene "diett", "kosmetikk" og "aldring"). Nylig uttalte experter på området at denne typen helsetjenester har lite for seg. Ingen ytterligere (helse)kommentarer fra meg, men denne typen analyser har andre aspekter ved seg enn de rent helsemessige. Særlig den informasjon som kan bli tilgjengelig for fremtidig forskning er interessant. Om det er riktig at man skal betale 1000$ for å fremskaffe slik informasjon til forskningens tjeneste er et annet spørsmål.....

5. Slektsskap - Det er blitt en liten industri å undersøke sine egne genetiske røtter. Her, her, her og her kan du sende inn prøver som gir deg svar på om du stammer fra Afrika (noe du til syvende og sist helt garantert gjør), Europa eller Asia. Noen av disse tjenestene har blitt beskyldt for å love mer enn man får, men servicen har uansett blitt populær, særlig blant afroamerikanere.

6. Farsskap - Her, her og her kan du gjøre farsskapstest dersom du av en eller anne grunn lurer på om du er far til barnet. Det finnes svært mange firmaer som gjør dette og noen av disse er faktisk norske.

7. Utroskap - Av de mer utrerte anvendelsesområdene finner du her, - om det faktisk er utroskap du oppdager er muligens noe uklart....

8. Kosmetikk - Her tilbys krem mot hudens aldring, spesielt tilpasset din genetikk. De sier de analyserer på hudaldringsgener, men dette er gener (MMP, SOD2, GPX1, EPHX, TNFa) som er sentrale i svært mange celletyper i hele kroppen og deres betydning for individuell aldring av huden er om ikke ren gjetning, så ihvertfall omfattende generalisering.

9. Avl - DNA-slektskaps-testing brukes mye i landbruket og i hesteoppdrett. Men, nå kan du også genetisk bestemme din egen hunds avstamning. Kanskje nyttig for dem som er svært opptatt av hunderaser og det er jo faktisk ganske mange.

10. Aldring - Her (som er samme sted som tilbyr kosmetikk) tilbys en test for sunn aldring. Interessant nok så analyseres de samme genene som for hudens aldring alene, samt noen ekstra. Det er viktig å huske på at aldring er et eget forskningsfelt som engasjerer tusenvis av forskere verden over, uten at noen klare løsninger hittil er presentert. Dette panelet inneholder riktignok gener (MMP, SOD2, GPX1, EPHX, TNFa, VDR, NQO1, MTRR, MTHFR, PON1, Cyp11B2, ApoB) som er sentrale i viktige og generelle prosesser i hele kroppen. Men, akkurat som for kosmetikk, så er påstandene om disse genenes betydning for individuell aldring svært generalisert og ikke godt dokumentert.

Ingen kommentarer: