torsdag 31. januar 2008

En invitasjon og mer evolusjon

Dersom du føler du har noe du vil ytre og Genom.no kan være et sted å gjøre det på, så er du mer en velkommen til å kontakte oss. Klikk på "Genom.no" under "om oss" og deretter på "e-mail". Biologer, biokjemikere, medisinere, bioinformatikere, kjemikere, vitenskapsjournalister osv, osv....(nesten) alle er velkomne.

Nature news har en tankevekkende kommentarartikkel om evolusjon og drapsinstinktet . En påminnelse om at vi gjennom alle tider har utviklet oss til et potensiale. Et potensiale til godt eller ondt, eller midt i mellom. Evolusjon er ikke skjebne, og dermed ikke en unnskyldning for umoralske handlinger. Eller, som sluttsetningen i artikkelen sier: "Evolution is not destiny; but understanding it could help maintain the hard-to-discern progress of peace. "

Kommentaren (under selve artikkelen) om Sverige bør også leses !

Artikkelen er muligens ikke åpen for alle, men dersom du har en institusjonell lisens burde du ha tilgang. Eventuelt kan du kanskje få noen til å sende deg en pdf-fil av dokumentet ?

Ingen kommentarer: