lørdag 26. januar 2008

Om evolusjon og intelligent design (ID)

I bloggosfæren har det vært skrevet mye om dette temaet, og på noen nettsteder er det hovedtema, - se f.eks. motpolene Pharyngula og Intelligent Design Network. Her i Norge har (heldigvis) ikke denne debatten vært særlig profilert. Likevel, i opplysningens tjeneste:

Mange forskjellige argumenter brukes av ID-tilhengere for å avvise evolusjonsteorien til Darwin. Richard Dawkins bok "The God Delusion" anbefales som en oppsummering av disse argumentene.

Inspirasjonen til dette oppslaget her på genom.no, kommer fra en video som er laget for å slå tilbake mot et av disse argumentene, nemlig "The watchmaker"-argumentet (The Blind Watchmaker er også en separat bok av Richard Dawkins). I upresis kortform går argumentet ut på at en klokke må være laget av noen siden den ikke kan oppstå fra sine enkeltdeler uten en designer/konstruktør. Banalt sagt: en klokke kan ikke gjenoppstå av seg selv dersom man dekonstruerer den til sine enkeltdeler, derfor kan ikke noe så komplisert som mennesket være laget uten en designer. Argumentet er selvsagt ugyldig, men det har likevel fått gjennomslag blant ID'ere. Antagligvis er dette fordi naturen er så komplisert at det er vanskelig å forestille seg at det ikke står en designer bak, (- noe som egentlig bare betyr at du har gitt opp å finne grunnene til at verden er som den er).

Det geniale med ovennevnte video (du kan også se den ved å klikke på den i høyre kolonne under "The blind watchmaker video") er at den viser at en klokke-mekanisme kan oppstå gjennom evolusjon. Dette visste allerede de som har grunnleggende Darwin i bagasjen, men det som er spennende er selve illustrasjonen av prosessen. Særlig spennende er det å se hvor fort selve overgangen fra ubrukelige klokketyper til fungerende klokker foregår. Dette raske skiftet illustrerer et annet poeng som er blitt brukt mot darwinistisk evolusjon, nemlig den generelle mangelen på overgangsformer i tilgjengelig fossilmateriale. Når overgangen til en mer tilpasset form er så rask så er det imidlertid naturlig at det dannes mange færre fossiler av selve overgangsformene. Hvis man i tilllegg tar høyde for muligheten for ekstremt rask forandring i selve utseende hos organismer (basert på maskering av mutasjoner) så er det svært få, om noen, argumenter igjen som kan vippe evolusjonsteorien av pinnen.

Fortsett imidlertid gjerne å prøve kjære ID-tilhengere, det er først når en teori består langvarige, og gjentatte, angrep at den sementeres.

3 kommentarer:

Gunnar sa...

Det var ikke så mye nytt i dette innlegget om evolusjon og intelligent design (ID). Jeg er selv ingen ekspert på saksfeltet, men jeg mener at det er svært naivt å ta evolusjonsteorien slikt i forsvar. Evolusjonsteorien er ikke testbar, og bare mikroevolusjonære endringer kan med stor sannsynlighet forklares som følge av miljøendring i kombinasjon med mutasjoner. De eksperimenter som i dag gjøres med intens UV-stråling av bakteriekolonier er ikke uten videre relevante for å forklare utviklingen av høyerestående organismer (Bl.a. fordi bakterier ikke har kjønnet formering).

Evolusjonsteorien har en styrke, og det er at den er enkel. En enkel teori som forklarer alt.

Om dere darwinister skulle være litt edruelige, ville det da ikke være på sin plass å innrømme at dere bare kan vise til mikroevolusjon (F. eks forskjeller hos gjedde i ulike verdensdeler), men at forklaringene om de store endringen ikke er annet enn teori.

SciPhu sa...

Hei Gunnar, beklager sent svar. Jeg synes ikke evolusjonsteorien er enkel og den forklarer heller ikke alt, f.eks ikke opprinnelsen til livet på jorden. Den er den beste teorien vi har idag og den har motstått mange års vitenskapelig justis. Denne justisen sier at en teori må falsifiseres eller erstattes med en bedre teori. Den eneste alternative teorien som finnes til darwinisme pr. idag, er religion Religion er ikke vitenskap og dermed ikke en vitenskapelig teori som kan fungere som alternativ. Forøvrig, - hvis du vil se eksempler på makroevolusjon kan du begynne med å lese om Hsp90 på f.eks http://sciphu.wordpress.com/. Hvis du derimot snakker om de virkelig store endringene som fra f.eks rotte til menneske så er jeg spent på hva slags eksperimenter du ville foreslå å gjøre ....... Historiske hendelser kan være både vanskelige og uønskelige å gjenta om ikke annet så av etiske grunner. De litt mindre endringene som f.eks de mellom mennesker eller mellom mennesker og aper er tilstrekkelige beviser for å styrke evolusjonsteorien, men dersom man ikke er mottagelig for argumentene vil man jo aldri se bevisene heller.

Anonym sa...

Man kan jo selvsagt bytte ut klokke med frosk.
Ta en levende frosk og knus den med en hammer til en grønn masse.
Hvor lenge må den stå før det blir en frosk igjen?
Alle bestandelene fra den levende frosken er der, men kan den bli levende igjen?
Eller er det slik at liv ikke kan oppstå av seg selv?