onsdag 6. februar 2008

DNA bruksområde nr. 12 og 13

Etter de tidligere oppslagene 10 ting du.... og bruksområde nr..... skulle man kanskje tro det gikk litt tid før nye bruksområder dukket opp, men neida...

Her følger bruksområde nr. 12 og 13:

12. Genetisk testing for predisposisjon for psykiatriske lidelser. Ikke mindre enn tre firmaer tilbyr denne typen tester. Nemlig firmaene NeuroMark, Psynomics og SureGene. Det er viktig å understreke at disse testene ikke er allment akseptert diagnostikk. Tilbudene må sees på som informasjonstilbud til spesielt interesserte, - så får vi håpe at tilbyderne informerer tilstrekkelig om usikkerheten forbundet med medisinske konklusjoner fra test-svarene. Kritikk har blitt reist mot disse testene og etikken rundt dem kommer helt sikkert til å være gjenstand for ytterligere diskusjon i tiden fremover.

13. Unike genetisk manipulerte blomster til å dekorere heimen finner du her. Hva med f.eks. blå roser ? Ytterligere kommentarer føles unødvendig.

Ingen kommentarer: