lørdag 8. mars 2008

Blogging om nyheter innenfor bioteknologi og biomedisin (oppdatert)

Genom.no skal videreformidle bioteknologiske nyheter på en subjektiv og informativ måte. Under følger en presentasjon av linkene våre. Disse er sentrale blogger og nyhets-steder med aktuelle nyheter innenfor bioteknologi, genomikk, medisinsk biologi osv.:

SciPhu er en blogg på engelsk der kommentarer og nyheter om DNA-relaterte saker blandes med presentasjon av egne forskningsinteresser.

The DNA Network er et nettsted der nyheter fra en samling blogger mates inn. Alle disse bloggene dreier seg om DNA, bioteknologi, diagnostikk, biomedisin osv. Et opkomme av informasjon og intelligente meninger.

ScienceNow er nyhetsdelen av nettstedet til Science, som er et av de ledende internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Nature News er tilsvarende for et av de andre ledende tidsskriftene, nemlig Nature.

Andre nettsteder med samlinger av gode vitenskapsblogger er: Nature.com blogs, ScienceBlogs, Technorati, og Scienceblog

HonestThinking er et norsk nettsted med nyheter og kommentarer som har en annen vinkling enn de andre stort sett ensrettede, norske mediene.

Ingen kommentarer: