onsdag 12. mars 2008

Mer om evolusjon og intelligent design

I sin signert artikkel 10/3-08 skriver Jon Kvalbein om intelligent design (ID). Argumentene er de samme som andre ID-tilhengere har brukt og som et tidligere oppslag her på Genom.no har kommentert. Likevel skal jeg argumentere mot hvert av disse punktene bare for å slå fast nok en gang, hvor feilaktig ID-argumentasjonen er.

Bakgrunn: En kake undersøkes med vitenskapelige metoder og Kvalbein mener at slike undersøkelser ikke kan avdekke hvem som har bakt kaken og hvorfor den er blitt bakt.

Men.......

1. Dagens DNA-teknologi kan avdekke hvem som har bakt kaken. Bakeren har lagt igjen genetiske spor i kakedeigen. I dette tilfellet var det Gudveig, som man ved enkle DNA-analyser kunne identifisert med nær 100% sikkerhet (i tillegg til både slektskap, kriminell historie, fremtidig sykdomsrisiko og annet). Dette poenget illustrerer at teorien om ID ikke tar hensyn til nyvinninger og nyanser innenfor etablert naturvitenskap. Når det gjelder evolusjon så er særlig nye forklaringsmodeller for rask evolusjon (inngangsporten til makroevolusjon) relevant som støtte for darwinismen og nok et dødstøt til ID.

2. Det er fullt mulig å studere hvorfor kaken er blitt bakt ved å studere andre kaker. Hvis andre kaker enten moderne eller fra tidligere tider, ligner i form, smak eller utseende kan man lage teorier om hvorfor kaken er blitt laget. I dette tilfellet er det snakk om en bryllupskake. En slik kake ville høyst sannsynlig vært identifiserbar med vitenskapelige metoder (flere etasjer med brudepar på toppen kanskje ?). Dermed kunne man argumentert vitenskapelig om grunnen til kakens tilblivelse. Dette er vitenskap, og enhver teori om hvorfor kaken er laget er akseptert frem til en bedre teori overtar. Slik er det også med evolusjonsteorien. Men, slik er det ikke med ID. Tvert imot baserer ID seg på mangel av beviser. ID er derfor tro og det motsatte av vitenskap.

3. Kvalbein skriver:

"Livet er blitt til ved en tilfeldighet og uten hensikt. Dette blir dosert som et vitenskapelig faktum. Men påstanden har intet vitenskapelig grunnlag".

Jo påstanden har vitenskapelig grunnlag, men den er ikke dermed et vitenskapelig faktum. De teorier vi har idag finner ikke bevis for en hensikt, men det betyr ikke at fremtidige teorier vil finne det samme. En sann ID-tilhenger bruker selve mangelen på bevis som bevis, og misforstår derfor fullstendig hva vitenskap er. Kvalbein faller i samme felle.

4. Og han skriver videre

"Jo mer man erkjenner hvor kompleks selv den minste levende celle er, jo mindre grunnlag er det for å påstå at liv er oppstått av død materie ved en tilfeldighet".

Dette argumentet er tilbakevist på en elegant måte i "The blind Watchmaker Video" som finnes i en videolink på høyre side. Videoen er kommentert videre i dette oppslaget.

Det er å håpe at Jon Kvalbein og andre tilhengere av ID konverterer til kristen evolusjonisme eller i det minste til gammel-jord-kreasjonisme istedenfor å fortsette med kvasi-vitenskapelige argumenter for en skapers eksistens. Disse -ismene er ihvertfall ærlige på at tro er tro og ikke vitenskap.

Ingen kommentarer: