tirsdag 1. april 2008

Det er visst ingen som bryr seg om genene sine

Ihvertfall virker det som om effekten av å få vite om sine egne predisposisjoner for sykdom ikke gjør særlig inntrykk. En kommentar i tidsskriftet Science viser til en studie av forskerne McBride og Brody ved NHGRI hvor pasienter som fikk vite om sin genetiske risiko for fremtidig sykdom ikke har
"store følelsesmessige reaksjoner"
Videre sier artikkelen at
"Adferds-spesialister har snudd fra å bekymre seg for ødeleggende effekter av å få vite om fremtidig risiko til å lure på om slik informasjon vil ha noen effekt i det hele tatt"
Dette er jo mildt sagt overraskende og kan kanskje bidra til å minske frykten for genetiske tester.

Her i Norge er pasienter i overkant godt beskyttet mot denne typen informasjon siden genetisk testing er detaljert regulert i bioteknologiloven. Kanskje kan disse nye opplysningene bidra til en oppmykning av loven. Som nevnt i et tidligere innlegg her på Genom.no så kan skadevirkningene av genetisk testing være større på grupper enn på individer. Fokus bør muligens flyttes dit.

Ingen kommentarer: