mandag 19. mai 2008

Ny artikkel på SciPhu.com - Farmakogenetikk

Nyeste artikkel på SciPhu.com er en artikkel om kost-/nytte-verdi av farmakogenetikk. Den tilhørende webloggen (sciphu.wordpress.com) kommenterer i denne sammenheng på fordelene ved denne typen publisering. God lesning og gi gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet under SciPhu-artikkelen.

Ingen kommentarer: