mandag 23. juni 2008

De kaller det for medisin 2.0

Som betyr interaktiv medisin, som igjen betyr at pasienten får tilgang til svært mye informasjon og samtidig større makt både til å velge lege og tidspunkt for konsultasjon i et globalt marked.

Dette er en ny situasjon for både leger og pasienter og har potensialet til å transformere helsetjenester slik vi kjenner dem idag.

Tidligere har pasientorganisasjoner vært måten å organisere seg på for å få innflytelse i, og tilgang til informasjon om, sykdommen sin. Web 2.0, som er et uttrykk som beskriver utviklingen av interaktive nett-tjenester som f.eks. nettsamfunn a la facebook, har gitt muligheter pasientorganisasjoner bare har drømt om. Nye nettsamfunn for pasienter dukker opp i en veldig fart. Av eksempler kan nevnes patientslikeme, healia communities og rareshare. Felles for dem alle er at pasienter kan utveksle erfaringer om alt fra problemer i hverdagen, til symptomer og medisin-dosering. naturlig nok har dette ført til en del bekymring for at legens unike kompetanse blir oversett. Likevel, styrken som ligger i det å få informasjon gir pasienten enorme muligheter til å påvirke sin egen diagnose og behandling. For legen kan dette være en byrde i hverdagen, selv om fenomenet nok bør sees på som en ressurs. Fremtiden er en velinformert pasient med høye krav til presis behandling.

Dernest er en revolusjon innen interaktive legetjenester på nettet iferd med å bre om seg. Eksempler er Americanwell og myexpertdoctor. Det betyr at køer hos fastlegen og legebesøk som ikke er begrunnet med akutt fysisk skade kommer til å begrenses betraktelig, til glede både for lege og pasient.

Til sist i denne kjeden av web-basert utvikling innen medisinen finner vi det som vi tidligere har kommentert her på genom.no, nemlig privat genetikk, eller i mer generell form, privat diagnostikk, der tester for alt fra slektskap til kjønnssykdommer til predisposisjon for sykdom kan bestilles på nettet uten å involvere legen din. Legen kan involveres etterpå.

Alt i alt snakker vi om en radikalt forandret hverdag for legen som må gå fra å møte pasienten med uomtvistelig faglig autoritet til avtalt time, til å møte pasienten når pasienten selv ønsker det i en konsulentrolle der pasienten kommer både med kunnskap om sykdommmen sin og eventuelle testresultater. Legens rolle kan bli å sortere ut relevant informasjon, både teoretisk informasjon og eventuelle testsvar for deretter foreslå  alternativer til behandling.

Ingen kommentarer: