onsdag 11. juni 2008

En innføring i privat genetikk

Nå høres kanskje privat genetikk ut som smør på flesk, og det er det forsåvidt, men uttrykket er beskrivende fordi vi snakker om genetisk analyse bestilt utenom den tradisjonelle helsetjenesten.

Du bestiller altså som privatperson og det du bestiller er en omfattende scanning av arvestoffet ditt (gjennom såkalte SNPs). Svaret forteller deg om risiko for fremtidig sykdom, livsstilsfaktorer, øyenfarge, slektskap og mye annet. Kommentatorer har kalt denne typen produkter og analyser ikke bare en ny trend, men begynnelsen på en ny era, - den genomiske era.

Mer introduksjon finner du ved å følge linkene i det tidligere oppslaget "Er det Norske folk klare for DNA-revolusjonen ?" og ved å lese dette oppslagetScienceRoll.

Siden analyse av arvestoff (DNA) kan gi kontroversielle analysesvar er det ikke fritt for at det har vært mye diskusjon rundt temaet. Ikke desto mindre ser det ut til at denne typen analyser er kommet for å bli, i en eller annen form.

Foreløpig er det ingen norske firmaer som tilbyr dette, men rundt om i verden er det etterhvert mange. De mest kjente eksemplene er 23andMe (USA), Navigenics (USA) og DeCodeMe (Island).

Som en innføring i den genomiske era har jeg lyst til å anbefale en artikkelserie av David ewing Duncan der han har bestilt tester fra noen av disse firmaene og forteller om sine erfaringer før og etter han får analysesvarene tilbake. En balansert og informativ introduksjon. Her er delene du skal lese (de er ikke lange, - kun en side eller to):

1. You 2.0: Comparison Shopping for Your Future, Introduksjon til firmaene DeCodeMe, 23andMe og Navigenics og en beskrivelse av hans forventninger til disse testene.

2. You 2.0: I'm Doomed. Or Not, - han har fått svarene, men de er slett ikke samsvarende mellom de forskjellige firmaene. Svaret viser seg å være at industrien/produktet er ny(tt), men er dette egentlig en god nok (bort)forklaring ?

3. You 2.0: Recreational DNA and Genetic Voyeurism, - av to av disse firmaene blir analysene betegnet som "fritids-genetikk", altså genetikk for rekreasjon og adspredelse. Etter å ha fått svarene erfarer han at det er liv og død spørsmål som opptar ham, og at adspredelse kanskje ikke er beskrivende nok...

4. You 2.0: Closing the Genetic Gap, konklusjoner, - en av dem er at både helsetjenesten og lovgivere ser ut til å ha blitt overrumplet av denne trenden, men at de etterhvert ser ut til å komme på banen.

Husk også å stemme i meningsmålingen til høyre.

Ingen kommentarer: