onsdag 18. juni 2008

Privat genetikk i USA, VK1 privat genetikk

Som en oppfølger til forrige oppslag, En innføring i privat genetikk, videreformidler jeg nyheter om den siste utviklingen på denne fronten. I USA hvor to av de mest kjente firmaene (23andMe og Navigenics) befinner seg, har nå lovgiverne begynt å røre på seg. I New York har man sendt ut varsel om at genetisk testing kun skal gjøres på bestilling fra lege (og følges av veiledning ?). Det samme har nå skjedd i staten California. Mange er spente på hvilke konsekvenser dette vil få for disse firmaene og meningene rundt slike pålegg er mange. For innsyn i debatten anbefales dette oppslaget fra The Gene Sherpa (som er en utmerket blog tilegnet medisinsk genetisk testing i USA).

Ingen kommentarer: