onsdag 27. august 2008

Bruk av DNA nr. 23 og 24


I serien bruk av DNA:


23. DNA kunst av spesifiserte  gener som har betydning for atletiske evner, intelligens og kjærlighet (??!). Se dette blogoppslaget om tilbudet fra DNA 11 (også tilfeldigvis en oppfølger til bruksområde nr. 11).

24. Klone hunden din - to firmaer kan tilby kloning av hunden din BioArts og RNL Bio. De to firmaene krangler forøvrig som katt og hund (!) om hvem som eier rettighetene til slik kloning.

Tidligere oppslag i denne serien: 10 ting du.... og bruksområde nr. 11 og DNA bruksområde nr. 12 og 13, DNA bruksområde nr. 14-19, Føljetongen fortsetter og Bruk av DNA nr. 22

fredag 15. august 2008

Et genetisk kart over Europa, - hva kan være spesielt med svenskene ?

En artikkel publisert online 7. August i Current Biology, beskriver et genetisk kart over Europa. Forfatterne skriver at et slikt kart er viktig som et instrument for epidemiologiske (og rettsmedisinske ?) undersøkelser og for å forstå den europeiske historien. Kartet er laget på bakgrunn av variasjon i 500 000 enkeltbasevariasjoner i DNA, såkalte SNP's. Det er slående hvor likt dette genetiske kartet er det geografiske kartet.
Bilde hentet fra New York Times, originalbilde er fra: Lao O et al. Curr Biol. 2008 Aug 7. [Epub ahead of print] .

Selvom de generelle variasjonene er små, så sier forfatterne at de er tilstrekkelige for å fastslå regionale forskjeller. Dataene korrelerer godt til de historiske data og hypoteser man har om at befolkningen av Europa kun har gått fra Sør til Nord.

At det genetiske kartet er slående likt det geografiske er, selvom det er interessant, ikke spesielt overraskende. Mer overraskende er det å se at den svenske, polske og italienske populasjonen er så atskilt fra resten. At finnene rent genetisk, skiller seg fra resten av Europa har man visst lenge, og forfatterne forklarer den italienske separasjonen med Alpene. Noe av separasjonen mellom disse områdene skyldes antagligvis regionene prøvene er tatt fra (særlig vestlandet i tilfellet Norge), men at svenskenes genetiske omriss likevel ikke overlapper med det norske og danske synes jeg er overraskende. En geografisk forklaringsmodell virker usannsynlig i Sveriges tilfelle.

Det er svært fristende ommen spekulativt, å sammenligne dette med "Det svenske Chlamydia Mysteriet" der spredningen av en unik svensk Chlamydia variant har gått eksepsjonelt sakte utover Sveriges grenser. Faktisk så sakte at man knapt kan kalle det en spredning, noe som er svært uvanlig for en hyppig forekommende seksuelt overførbar infeksjon.

Har svenskene en historie for lav eller ingen sammenblanding med nabonasjoner ? Er det isåfall fremdeles slik at det forekommer liten grad av internasjonale seksuelle forbindelser mellom svensker og andre ?

Dette er hypotetiske spekulasjoner som ikke (ennå) har vitenskapelig belegg. Men, grunnlaget for videre forskning rundt dette burde absolutt være tilstede.