fredag 30. januar 2009

For et flott foredrag da, - men det er skummelt er det ikke.....?

Jeg hørte på J. Craig Venter gi foredrag i Oslo igår.

Det gledelige var først og fremst at det var stor oppmerksomhet rundt møtet (både Kongen og forskningsministeren kom), dernest at foredragene hans var svært inspirerende.


Det triste er hvordan Celera og Craig Venter Institute illustrerer hvordan Norge har skuslet bort muligheter innenfor genteknologi. Og da ikke bare innen biomedisinsk bioteknologi, men marin bioteknologi hvor visjonære foregangsmenn burde hatt like stor suksess her i landet.

Enda tristere var paneldebatten etterpå som nok en gang fokuserte på farene ved bioteknologi og frykten for kunnskap om menneskets genetikk. Skepsis er vel og bra, men resten av verden har gått videre i debatten og slått fra seg skrekkscenarioene og frykten:

People often go through three stages in considering the impact of future technology: awe and wonderment at its potential to overcome age-old problems; then a sense of dread at a new set of grave dangers that accompany these novel technologies; followed finally by the realization that the only viable and responsible path is to set a careful course that can realize the benefits while managing the dangers. - Ray Kurzweil “The Singularity is near” p. 408.

Paneldebattene igår viste altfor tydelig hvordan vi fremdeles henger igjen i fase 2, mens resten av verden er på vei inn i fase 3.

Jeg håper det forandrer seg, og det litt fort !Enhanced by Zemanta

Ingen kommentarer: