torsdag 19. mars 2009

Å rakke ned på Bioteknologinemda

Genome organization of human papillomavirus ty...Image via Wikipedia

Jeg har fått overrakt en gylden sjanse til å rakke ned på bioteknologinemda. Deres idiotiske nei til HPV-vaksinasjon er ikke bare en indikasjon på at nemda bør skiftes ut p.g.a manglende gangsyn. Saken er også et illustrerende eksempel på at de har en tradisjon på å ikke gjøre jobben sin. Jobben deres er å gi omverdenen et gjennomtenkt og rasjonelt syn på bioteknologi og biomedisin. De har feilet grovt når de la farmakogenetikk under bioteknologiloven, og de feiler grovt igjen. HPV-vaksinen er den best dokumenterte vaksinen noengang. Den er svært trygg og kan spare mange liv.

Ved å gå ut med en såpass unyansert påstand som at HPV vaksinen er usikker, blottlegger de akkurat den mangelen på objektivitet som de advarer andre mot. Påstandene kommer nemlig tilsynelatende fra nemd-sjef Sissel Rognes egen student.

Paneldebatten etter Craig Venters besøk illustrerte meget klart hvordan bioteknologinemda ikke har klart å følge resten av verden i den bioteknologiske reisen. Nå illustrerer de også at de heller hører på konspirasjonteori-fanatikere enn å gå gjennom fagfellevurdert forskning.

HPV-vaksinen er kontroversiell fordi den berører følelser rundt unge jenter og sex, - ingen vitenskapelige data tyder på at vaksinen er farlig. Dette burde bioteknologinemda ha sett tydeligere enn andre, - jeg sier legg dem ned eller bytt dem ut.
Enhanced by Zemanta

torsdag 5. mars 2009

Hvordan finne en partner som kan gi meg et rødhåret barn

Red hair in close-upImage via Wikipedia
Nedenfor finner du fremgangsmåten i 3 enkle trinn
  1. Ta denne testen fra MyRedhairGene.com. Hvis svaret positivt (dvs, du har rødt hår eller er bærer av en  genotype som disponerer for rødt hår) så kan du fortsette med trinnene nedenfor. Dersom svaret er negativt så er løpet kjørt. Skaff deg heller et tilfeldig barn som oss andre og kjøp masse hårfargingsprodukter.
  2. Finn en potensiell partner, men vent med graviditet eller fast forhold. Partnersøk gjør du etter din egen metode, men dersom du er vitenskaps-mann/kvinne kan du begynne her.
  3. Test din potensielle partner med det samme produktet som under trinn 1. Dersom positivt svar så kan du gå videre til graviditet. Dersom svaret er negativt må du gjenta trinn 2.
Lykke til !


Enhanced by Zemanta