torsdag 19. mars 2009

Å rakke ned på Bioteknologinemda

Genome organization of human papillomavirus ty...Image via Wikipedia

Jeg har fått overrakt en gylden sjanse til å rakke ned på bioteknologinemda. Deres idiotiske nei til HPV-vaksinasjon er ikke bare en indikasjon på at nemda bør skiftes ut p.g.a manglende gangsyn. Saken er også et illustrerende eksempel på at de har en tradisjon på å ikke gjøre jobben sin. Jobben deres er å gi omverdenen et gjennomtenkt og rasjonelt syn på bioteknologi og biomedisin. De har feilet grovt når de la farmakogenetikk under bioteknologiloven, og de feiler grovt igjen. HPV-vaksinen er den best dokumenterte vaksinen noengang. Den er svært trygg og kan spare mange liv.

Ved å gå ut med en såpass unyansert påstand som at HPV vaksinen er usikker, blottlegger de akkurat den mangelen på objektivitet som de advarer andre mot. Påstandene kommer nemlig tilsynelatende fra nemd-sjef Sissel Rognes egen student.

Paneldebatten etter Craig Venters besøk illustrerte meget klart hvordan bioteknologinemda ikke har klart å følge resten av verden i den bioteknologiske reisen. Nå illustrerer de også at de heller hører på konspirasjonteori-fanatikere enn å gå gjennom fagfellevurdert forskning.

HPV-vaksinen er kontroversiell fordi den berører følelser rundt unge jenter og sex, - ingen vitenskapelige data tyder på at vaksinen er farlig. Dette burde bioteknologinemda ha sett tydeligere enn andre, - jeg sier legg dem ned eller bytt dem ut.
Enhanced by Zemanta

Ingen kommentarer: